De diensten van Van de Esschert


Plaatsen van rasters, slagbomen, en terreinmeubilair. Groenbeheer. Aanleg renoveren en onderhouden van gazons en plantsoenen. Boomstronken verwijderen. Tuinaanleg en onderhoud. Infra. Bouwputten uitgraven. Sloopwerk. Renovatiesloop. Agrarische dienstverlening.


Plaatsen van rasters, slagbomen, en terreinmeubilair

Wij hebben ons gespecialiseerd in het plaatsen van rasters. Rasters worden  gebruikt voor het afschermen van terreinen, het weren van o.a dieren. Wij maken daarbij vaak gebruik van houtachtige materialen. Wij plaatsen de palen bij voorkeur machinaal. En waar het machinaal niet kan doen wij het met de hand. Na het plaatsen
van de palen kunnen diverse rasters aangebracht worden zoals, wildrasters, gaasrasters, gladdraad, prikkeldraad, etc. Daarnaast kunt u terecht voor landschappelijke kunstwerken zoals landhekken, klaphekjes, prullenbakken, banken, verkeersborden plaatsen, etc.


Groenbeheer

Wij zijn gespecialiseerd in groenbeheer zowel gemeentes, overheidsinstanties en particulier. Berm en slootonderhoud, maaien van natuur gebieden. Berm en slootonderhoud kunnen wij het volgende voor u betekenen. Wij kunnen uw terreinen en bermen maaien d.m.v. een klepelmaaier, maaizuigkar (ook met een compact trekker) en ecologisch maaien van uw terreinen en afvoeren van het maaisel. Slootkanten kunnen uit gemaaid worden of leeggehaald worden met een maaikorf. En we kunnen uw wateren opschonen en uitbaggeren. We kunnen ook nieuwe waterpartijen graven, denk hierbij aan sloten en vijvers.


Aanleg renoveren en onderhouden van gazons en plantsoenen

Bij de aanleg kunnen wij uw bermen, terreinen en gazons inzaaien met gras en bloemenmengsels, ook de grondbewerkingen en het egaliseren ervan. Dit kan ook op kleinere oppervlaktes. Omdat wij beschikken over compact tractoren en machines. En als we dan er nog niet bij kunnen dan kunnen we het altijd met de hand doen. Wij kunnen ook bomen aanplanten, plantvakken aanplanten en het onderhoud uit handen nemen. Denk hierbij aan onkruid verwijderen in bestrating en de plantvakken, snoeiwerkzaamheden en
gazononderhoud. En hier kunnen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren, grasmaaien, verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten. Dit kan ook op kleinere oppervlaktes omdat we beschikken over een compact trekker en anders kunnen we met kleinere handmachines het werk uitvoeren.


Boomstronken verwijderen

Daarnaast kunnen wij ook u plantvakken en groen verwijderen/rooien en de boomstobben/boomstronken verwijderen. En natuurlijk het vrij gekomen groen afvoeren.


Tuinaanleg en onderhoud

Wij kunnen uw tuin een complete metamorfose geven. Wij kunnen alles van A tot Z uitvoeren. Zoals het begin van het verwijderen van de oude bestratingen groen tot het complete grondwerk ervan. Dit voeren wij uit met de juiste machines, laser apparatuur en d.m.v. trilmachines zodat we een goede basis kunnen aanbrengen. Zodat we daarna kunnen beginnen met de aanleg van de tuin. Hierbij valt te denken aan bestrating van terras en/of oprit. Ook de aanleg van uw gazon kunnen we voor u verzorgen. De oude grasmat verwijderen of frezen en diverse grondbewerkingen toepassen als het moet d.m.v. spitten of woelen, om de storende laag te doorbreken. Voor een betere afwatering. Daarna kunnen we alles egaliseren voor een strak resultaat of iets rond leggen voor een betere afwatering. D.m.v. van een kilverbak en vlakraam. Dit kunnen wij ook uitvoeren op kleinere oppervlaktes met een compact trekker of met de hand. Daarna kunnen we uw gazon inzaaien met groter materiaal, compact trekker en/of met de hand. En als u gelijk een groen resultaat wilt kunnen we graszoden leggen. Ook het maken van borders en plantvakken kunnen wij doen en het aanplanten ervan. Het  onderhoud van uw gazon kunnen wij ook uitvoeren met een compact trekker of met de hand. Zoals grasmaaien, verticuteren, doorzaaien van gras, beluchten en het bemesten en bekalken ervan. Wij kunnen ook onkruid verwijderen en beplanting. En het snoeien van beplanting, bomen en hagen voor u verzorgen zowel machinaal als met de hand.


Infra

In de infra kunnen we veel betekenen u. Hierbij valt te denken aan halfverharding aanleggen of bestrating. Of het leggen van stelconplaten en het plaatsen van keerwanden. Het straatwerk herstellen en het herstellen van onverharde wegen kunnen wij ook voor u doen. Het is niks vervelender dan verzakkingen in straatwerk te hebben. Wij kunnen dit oplossen door de bestrating eruit te halen, op te vullen met zand en daarna te verdichten met een trilmachine, om het daarna te egaliseren en weer te her straten. Wij kunnen ook het straatwerk herstellen naar graaf werkzaamheden bijvoorbeeld na het ingraven van nuts en rioolwerkzaamheden. Het herstellen van half verharding kunnen wij ook zoals de gaten opvullen en te verdichten. Zodat we daarna alles kunnen egaliseren of rond leggen voor een betere afwatering. Ook kunnen wij riolering en hemelwater afvoer aanleggen. Het vervangen daarvan doen wij ook zoals er, wortelgroei is, een verstopping of het verwijderen van gresbuis en het te vervangen voor pvc. Tevens kunnen wij ook kabels en leidingen ingraven en het oude verwijderen.


Bouwputten uitgraven

Het uitgraven van een bouwput, zwembad of een aanbouw kunnen wij ook voor u verzorgen. Zelfs op krappe locaties kunnen wij een aanbouw of een bouwput uitgraven met een minikraan, die door een deur of een schutting heen past. Ook voor woningen of een schuur kunnen we uitgraven met groter materiaal. Het afvoeren van de vrij gekomen grond of zand kunnen wij ook voor u verzorgen.


Sloopwerk

Ook het sloopwerk kunnen we van a tot z voor u regelen. We kunnen een totaalsloop uitvoeren of een renovatiesloop. Voor een totaal sloop kunnen wij een compleet gebouw of een aanbouw vakkundig weg gehaald worden, het terrein schoon opleveren en het materiaal gescheiden afvoeren voor hergebruik of een secundaire bouwstof. Als alles weg is kunnen we het eventueel bouwrijp maken en het grondwerk uitvoeren.


Renovatiesloop

Wij kunnen vakkundig u huis of gebouw strippen. Zodat de verbouwing verder kan gaan. Hierbij kan het gaan om een badkamer of een winkelpand en laten we alles netjes opgeruimd en schoon achter. Wij voeren ook vaak renovatie sloopwerk uit  voorgevelrenovaties. Hierbij lopen wij vaak uit voor een metselaar voor het scheurherstel in gevels. Wij kijken dan wat de geschikte manier is voor het verwijderen van de scheur, zodat de gevel niet verder beschadigd. Dit doen we d.m.v. stenen eruit hakken, boren of eruit slijpen ervan en zo proberen wij de niet beschadigde stenen weer te hergebruiken. Bij het slopen proberen wij zoveel mogelijk de vrijgekomen materialen te sorteren voor de recycling of voor het hergebruik voor een tweede leven.


Agrarische dienstverlening

In de agrarische dienstverlening kunnen wij ook veel voor u beteken. Wij kunnen bijvoorbeeld trekkerchauffeurs en zelfrijdende voermengwagenchaffeurs verhuren. Vrachtwagenchauffeurs voor de mest en fourage transport en chauffeurs voor (pluim)veetransport. Hiervoor beschikken wij over de juiste vakbekwaamheidspapieren en diploma’s voor vee en pluimveetransport. Ook kunnen we u voorzien voor bedrijfshulp in de kalverhouderij. Hierbij kunnen we het volgende voor u betekenen. Het opstarten van kalveren, los laten en sorteren van kalveren en het opbouwen van de stal.

Neem gerust vrijblijvend contact op


Raymon van de Esschert helpt je graag met diverse werkzaamheden en projecten.
Heb je vragen of wil je graag de mogelijkheden bespreken?
Neem dan gerust vrijblijvend contact op door te bellen of een Whatsapp bericht te sturen naar 06-20762000.
Van de Esschert Dienstverlening
Copyright 2024
KvK 75520737
Contact
CMS
Website ontwikkeld door Romilan ICT